Udowodniono jednak
, że jest inaczej - zanim powstał wszechświat nie istniało prawie nic. Cały kosmos powstał podczas Wielkiego Wybuchu (ang. Big Bang). Według powszechnych teorii, przed Wielkim Wybuchem nie było nawet czasu, przestrzeni czy grawitacji. Wszystko co obecnie widzimy, słyszymy, czujemy i dotykamy, a także wszystko co na nas oddziałuje, skupione było w obiekcie o nieskończenie małych rozmiarach. Cały kosmos powstał w chwili ogromnego wybuchu, którego nie można jednak mylić z eksplozją np. bomby, gdyż jak wiemy, nie istniały wtedy jeszcze ani fale dźwiękowe, ani świetlne. Poza obszarem rozszerzającym się nie istniało nic, więc Wielki Wybuch miał miejsce w całym wszechświecie jednocześnie (woda wrze całą objętością - podobnie eksplodował kosmos). Jak stary jest wszechświat? Niemożliwe jest udzielenie precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie, gdyż naukowcy nie dysponują wystarczającą ilością dokładnych informacji. Ocenia się jednak, że liczba ta oscyluje w granicy 13,7 miliardów lat. We wszechświecie zbliżony wiek (oczywiście nieznacznie krótszy) mogą osiągnąć tylko najstarsze {gwiazdy}, które powstały tak szybko, jak to było tylko możliwe. A było to możliwe dopiero wtedy, gdy powstały (oddzieliły się od siebie) cztery główne siły natury: grawitacja, słabe i silne oddziaływania jądrowe oraz elektromagnetyzm, oraz gdy powstały atomy (ich też nie było!).
big bang
BIG BANG { wielki wybuch } :

Kiedyś naukowcy sądzili, że wszechświat jest statyczny - czyli nie kurczy się ani nie rozszerza. Jednak wielu najwybitniejszych naukowców miało poważne wątpliwości co do takiej teorii. Mimo to, swych poglądów nie ogłaszali z obawy przed ośmieszeniem. Odpowiednio modyfikowali swoje obliczenia tak, aby pasowały do ogólnych, przyjętych już poglądów. Postępowało tak wielu geniuszy - wystarczy tylko przytoczyć przykład {Isaaka Newtona} czy {Alberta Einsteina}.Strony sluchaczy WSR - powrot // WSR, Szkoa Fotografii // Forum WSR // Dziennikarstwo // WSR // Szkola i Kursy Wizazu